preloader

Blog • Nieuws uit de sector

Fluvius krijgt een boete van de VREG !

Bij meer dan 22.000 gezinnen werd er te laat een digitale meter geplaatst.

Toegevoegd op 8 maart 2024

De Vlaamse energieregulator VREG heeft Fluvius een boete opgelegd van ruim 51.000 euro, omdat de netbeheerder te laat is met het plaatsen van digitale meters. Fluvius gaat niet akkoord met de beslissing en trekt naar de Raad van State.

Gezinnen die zonnepanelen leggen, moeten snel een digitale meter krijgen. Fluvius heeft 90 of 180 dagen tijd om zo’n digitale meter te plaatsen. Maar volgens de VREG leeft de netbeheerder bij veel gezinnen die plaatsingstermijn niet na. De regulator onderzocht tussen januari en oktober 2022 bijna 25.000 aanmeldingen van nieuwe installaties. In bijna de helft (48 procent) van de onderzochte gevallen was er geen gegronde reden voor de laattijdige plaatsing, aldus de VREG.

Daarom legt de waakhond Fluvius een administratieve boete op van ruim 51.000 euro. Door de meter laattijdig te installeren, wordt de marktwerking bemoeilijkt en vertraagd, argumenteert de VREG.

Fluvius gaat niet akkoord met de boete en wijst op de moeilijke omstandigheden waarin het bedrijf de digitale meter moet uitrollen en waarmee de VREG geen rekening houdt. “Zo kampten we als gevolg van de COVID 19-crisis met een tijdelijke stop in de uitrol. Het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller in 2021 had een negatieve impact op het maatschappelijke draagvlak voor onze meters. De oorlog in Oekraïne en de economische heropleving na de coronapandemie zorgden voor wereldwijde materiaal- en bevoorradingsproblemen, ook bij onze leveranciers. Ten slotte werd de uitrol in de loop van 2022 ook vertraagd om potentiële veiligheidsissues te voorkomen”, somt Fluvius op.

Het is niet voor het eerst dat Fluvius een boete krijgt van de regulator. Zo legde de VREG in juli 2022 een boete op van 700.000 euro omdat de netbeheerder er toen niet in slaagde maandafrekeningen voor aardgas mogelijk te maken.