preloader

Blog • Nieuws uit de sector

Vermogensgrens voor kleine PV installaties opgetrokken naar 25kW !

De vermogensgrens voor kleine PV installaties wordt verhoogd naar 25kW omvormer vermogen.

Toegevoegd op 8 maart 2024

Groene stroom voor 2024.

Fluvius verhoogt de grens, voor wat betreft de grote productie-installaties,
naar 25 kVA, wat voorheen 10 kVA was.
Een grote installatie voor hernieuwbare energie wordt gedefinieerd als een installatie met een totaal omvormervermogen van meer dan 25 kVA. Het totaal omvormervermogen is de som van de vermogens uw PV-installatie, batterij en vehicle-to-grid-omvormer.

Als het totale vermogen van de (unieke) omvormers per EAN-nummer bij een driefasige aansluiting hoger is dan 25 kVA, wordt dit beschouwd als een grote installatie. Voor monofasige aansluitingen blijven de regels ongewijzigd.

Dit wil zeggen dat je nu zonder aanvraag bij Fluvius jouw installatie kan uitbreiden.

BTW-plicht:

Deze verandering bij Fluvius heeft echter geen invloed op de belastingen, aangezien dit onder de federale bevoegdheid valt. Personen met een PV-installatie die een omvormervermogen van meer dan 10 kVA hebben, moeten nog steeds als zelfstandige geregistreerd zijn om hun geïnjecteerde stroom te kunnen verkopen. Bovendien zijn ze hierdoor ook onderhevig aan belastingen op de inkomsten uit hun injectie.